Sureleri Nasıl Ezberliyoruz?

Sure ezberleme yöntemleri Kuran okumayı bilen ve bilmeyen çocuklar arasında değişiklik gösteriyor olsa da, ikisinde de ortak nokta dinlemenin, işitsel hafıza yoluyla ezberlemeyi kolaylaştırdığı gerçeğidir. İkiye bölerek anlatalım:

Kuran okumayı henüz bilmeyen çocukların sure ezberlemesi için o sureyi biz devamlı tekrar ederek yanında okuruz. Burada ezber iki yönlü oluyor: Siz sürekli okursanız doğal olarak öğreniyor zaten, aynen devamlı dinledikleri şarkıları bir süre sonra başka dillerde olsa da mırıldanmaya başlamaları gibi. Misal gece yatmadan önce Felak Nas okuyorsanız bir süre sonra çocuğun da ezberlediğini görmüşsünüzdür. İkincisi devamlı okuduğumuz sureler dışındakilerden ezber yaptıracağımız zaman ayet ayet gitmek daha kolay oluyor. Her gün yeni bir ayeti ezberletip, ertesi gün iki ayeti birleştirmek suretiyle çalışabilirsiniz. Böylece her hafta yeni bir ezber yapabiliyor. Her yeni ezber ile eskileri tekrar etmek gerekiyor tabi, sürekli okunmadığı için unutuluyor. Önemli olan ezber yaptırırken çocukları sıkmamak, Kuran söz konusu olduğunda özellikle sevdirmek gerek, çocuğu soğutacaksak hiç ezber yapmaması daha hayırlı olur. Beş dakika ders şeklinde çalışıyorsak, geri kalan zamanlarda oyun oynarken,yemek yerken yanında bir ayeti devamlı okursanız ezberliyor zaten. Böylece ayet ayet derken sure, farkına varmadan bitmiş oluyor.

Kuran okumayı bilenler için okuyarak ezber yapması görsel hafızayı da devreye sokacağı için daha faydalı ve kalıcı olur. Bir ayeti 10 kere okumasını isteyip, ardından sesli olarak dinleyebilmesi için kıraatı düzgün imamlardan dinletirsek pekişiyor. Beş on dakika gibi kısa bir sürede ezberlemiş oluyor. Bu şekilde kendi başlayan çocukların günde bir-iki ayet şeklinde ezber yapması sıkılmamaları ve kendi istekleri ile yapmaları konusunda önemli. Ama bazı çocuklar daha hevesli olup talep edebilir, onlar günlük sure ezberi bile yapabiliyorlar.

Dinlediğimiz, dinlettiğimiz okumalar çok önemli, daha sonra hatalı okumaları düzeltmeye uğraşmak ve çocuğun bildiği yanlıştan dönmesi daha zor olur; o nedenle genelde Kabe imamlarının okumasını dinletmek gerekir. Ezberi kolaylaştırmak için youtube’da videolar hazırlanmış. Her ayeti 10 kez tekrar ediyor, her yeni ayet ile birlikte diğerlerini birleştirerek yine 10 kez okuyor. Çok faydalı, çocuklar kendileri ezberledikçe devam ederek videoya, çok kolay öğreniyorlar. İnternetten sadece çizgi film izleyip, oyun oynanamayacağını, çok faydalı işler içiin de kullanılabileceğini görüyorlar hem.

Aşağıdaki videoyu örnek olması açısından paylaşıyorum. Çocuklar oyun oynarken bir taraftan açık bırakırsanız ezberlemiş olurlar farkında olmadan zaten.